[Hz. Mehdinin (ə.s)] davranışının əsası ədalət və sədaqət olacaq.

(Yeşaya, 11:5)

[Hz. Mehdi (ə.s)] yoxsulları ədalətlə mühakimə edəcək, dünyada əzilənlər üçün dürüstcə qərar verəcəkdir...

(Yeşaya, 11:4)

...[Hz. Mehdinin (ə.s)] ağzının dəyənəyi ilə vuracaq (yəni silah olmadan sözləri ilə təsir edəcək) və pisləri dodaqlarının nəfəsi ilə öldürəcək (yəni söhbətləri ilə mənəvi olaraq təsirsiz hala salacaq).

(Yeşaya, 11:4)

O [Hz. Mehdi (ə.s)] bütün dünyanı Allah’a birlikdə qulluq etmələri üçün islah edəcək, çünki belə yazılmışdır: “O zaman birlikdə Mənə yalvarmaları, çiyin çiyinə Mənə xidmət etmələri üçün, xalqların dodaqlarını pak edəcəyəm.” [Sefenya, 3:9]

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 11:4)

“… Güc və qüvvətlə deyil, yalnız mənim ruhumla bacaracaqsan” deyir. Belə deyir hər şeyə hakim olan Rəbb.

(Zəkəriya, 4:6)

Baxın qulum [hz. Mehdi (ə.s)] müvəffəq olacaq, üstün olacaq, əl üstündə tutularaq olduqca yüksəldiləcək.

(Yeşaya, 52:13)

Ona [hz. Mehdiyə (ə.s)] hökmranlıq, izzət və krallıq verildi. Bütün xalqlar, millətlər və hər dildə danışan insanlar ona xidmət etdi. Hakimiyyəti bitməyən sonsuz bir hakimiyyət, krallığı bitməyən sonsuz bir krallıqdır. (Daniel, 7:14)

Davud oğlu [hz. Mehdi (ə.s), hz. Süleyman (ə.s) kimi] yalnız taxtından hökmdarlıq edəcək...

(Talmud, Sanhedrin 20b)

Döyüş maşınlarını... uzaqlaşdıracam. Müharibə oxları qırılacaq. Kralınız [hz. Mehdi (ə.s)] millətlərə sülhü elan edəcək...

(Zəkəriya, 9:10)

... Rəbb qorxusu ruhu onun [hz. Mehdinin (ə.s)] üzərində olacaq. Rəbb qorxusu xoşuna gələcək...

(Yeşaya, 11:2-3)

Davud nəslindən olan o kral [hz. Mehdi (ə.s)] bütün insanlara Allah’ın yollarını və Ondan qorxmağı öyrədəcək...

(Maimonides, Mişna Tora, Tövbə 9:2)

[Hz. Mehdi (ə.s)] zühur etdikdə... (Allah’ın qanunlarının tətbiqindəki) itaətsizlikləri düzəldəcək...

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)

... [Hz. Mehdinin (ə.s)] yaşadığı yer möhtəşəm olacaq.

(Yeşaya, 11:10)

... O [hz. Mehdi (ə.s)] (bir insanı) nəzərdən keçirər və haqqında hökm verər, çünki belə yazılmışdır: Gözü ilə gördüyünə görə mühakimə etməyəcək, qulağı ilə eşitdiyinə görə qərar verməyəcək. Yoxsulları ədalətlə mühakimə edəcək, yer üzündə əzilənlər üçün dürüst bir qərar verəcək.

[Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

... O müjdəçi ki, əmin-amanlıq çatdırır. Gözəllik müjdəsi gətirir, qurtuluş xəbəri verir...

(Yeşaya, 52:7)

Məsihin [hz. Mehdinin (ə.s)] əlamətlər göstərməsinə və ya özünü sübuta yetirmək üçün möcüzələr yaratmasına ehtiyac yoxdur.

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:2)

Məsih [hz. Mehdi (ə.s)] böyük şöhrət qazanacaq və onun şanı digər millətlər arasında Kral Süleymandan daha çox olacaq.

(Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

[Hz. Mehdinin (ə.s)] adı nədir? ... Onun adı Şiloh [göndərilən, Allah’ın hədiyyəsi]... Onun adı Yinnon [adı dünyanın sonuna qədər yaşayan]... Onun adı Haninah [inayət, lütf, Allah tərəfindən müqəddəsləşdirilmiş]... Onun adı Menahem [rahatlayan, təsəlli verən]...çünki Mənim ruhumu rahatlayan Menahem [rahatlayan]... Tamamilə bizim dərtlərimizə dözdü və onları daşıdı...

(Talmud, Sanhedrin 98b)