Həvarilər ondan "harada hazırlıq görməyimizi istəyirsən? "-deyə soruşdular. İsa onlara "baxın"-dedi, "şəhərə girəndə qarşınıza səhənglə su daşıyan bir insan çıxacaq, onu gedəcəyi evə qədər izləyin."

(Luka 9-11)

...Şagirdlərindən ikisini göndərdi və dedi: «Şəhərə girin, orada qarşınıza səhənglə su daşıyan bir nəfər çıxacaq. Onun ardınca gedin.

(Mark, 14:13)